Ebook giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng


DOWNLOAD TÀI LIỆU

Ebook giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng

Tài liệu gồm 316 trang.

Bài toán liệt kê: - Phương pháp sinh - Thuật toán quay lui - Kỹ thuật nhánh cận * Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: - Giải thuật đệ quy - Danh sách - Ngăn xếp, hàng đợi - Cấu trúc cây - Bài toán sắp xếp và tìm kiếm... * Quy hoạch động * Đồ thị

MẸO: Like để tham gia cộng đồng CÔNG PHÁ TRẮC NGHIỆM
Các em có thể share tài liệu này trên FB của mình nếu cảm thấy hay-->

THÀNH VIÊN MỚI NHẤT

  • quanghit96@gmail.com
  • Tranthuphuong2922000@gmail.come
  • trongdinhnth@gmail.com
  • pvtinh1988@gmail.com
  • ngocthanh.tinhoc@gmail.com

THÀNH VIÊN VIP MỚI

  • amvspr@gmail.com
  • Tahoangthaomien@gmail.com
  • phamkhanvl@gmail.com
  • thuyuyen11ss2@gmail.com
  • lekhan009988@email.com
Scroll